atölye suretlerin belirmesi ve uygulamalar
Müzemizde yer alan eserlerin atölye çalışmalarına ait görüntüler, uygulanan teknikler, yararlanılan kaynaklar vede projede çalışan kişiler burada yer almaktadır.

Yararlanılan kaynaklar:
-OSMANLI ŞENLİKLERİNDE TÜRK SANATLARI / Metin AND / Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları   1982
-1582 SURNAME-İ HÜMAYUN (DÜĞÜN KİTABI) / Nurhan ATASOY / Koçbank 1997
-LEVNİ VE SURNAME / Esin ATIL / Koçbank 1999
-BİNBİR GÜN BİNBİR GECE Osmanlı'dan Günümüze İstanbul'da Eğlence Yaşamı/ Necdet SAKAOĞLU Nuri AKBAYAR/ Denizbank 1999
-THE TRADİTİONAL TURKİŞH THEATER / Mevlüt ÖZHAN -ORTA OYUNU 1 / Cevdet KUDRET /   İnkılap Kitapevi 1994
-İNGİLİZ GEZGİNLERİNE GÖRE XVI. YÜZYILDA İSTANBUL'DA HAYAT (1582- 1599) /Tülay REYHANLI / Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
-1983 ŞENLİKNAME DÜZENİ / Sezer TANSUĞ / Yapı Kredi Yayınları 1992
-SANAT DÜNYAMIZ 74 Sanatın "Gambaz"ları palyaço, hokkabaz, soytarı / Yapı Kredi Yayınları 1999
-EVLİYA ÇELEBİ "GÖRDÜKLERİM" 1 / Mustafa Nihat ÖZÖN / İnkılap ve Aka 1976
-TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM SURNAMELER (Osmanlı Saray Ve Düğünleri) / Mehmet ARSLAN / Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınlığı 1999
-İSTANBUL TARİHİ / Robert MANTRAN / İletişim İstanbul 2001
-İSTANBUL NASIL EĞLENİYORDU? / Refik Ahmet Sevengil / İletişim İstanbul 1998
-IV.MEHMET'İN EDİRNE ŞENLİĞİ / Özdemir NUTKU / Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1972
-TOPLUMSAL TARİH DERGİSİ / Türkiye Tarih Vakfı 2001
-İSLAM ANSİKLOPEDİSİ İSTANBUL / İstanbul Milli Eğitim Basımevi 1977 MİNYATÜRLERLE OSMANLI İSLAM MİTOLOGYASI / Metin AND / Akbank 1998
-LEVNİ / Gül İREPOĞLU / T.C. Kültür Bakanlığı 1999
-İSTANBUL LİFE / Hürriyet Dergi Grubu 1997
-İSTANBUL'DA GÜNDELİK HAYAT / Ekrem IŞIN / Yapı Kredi Yayınları 1999
- OSMANLI ŞENLİKLERİNDE TÜRK SANATLARI / Metin AND HAYAT TARİH MECMUASI / 1966- 1968