40 heykel /malumun tanıkları.


Galerimizde yer alan heykellere aşağıdaki 40 butondan ulaşabilir, suretlerini görüp, hayat hikayelerini okuyabilirsiniz.
Heykeller, adı geçen kişilerin en parlak dönemlerindeki görünümleri esas alınarak yapılmıştır ve gerçek boylarındadır.
Galeride yeralan kişiler şöyledir. Mısırlı Seniye, Halepli Tahir, Cin Ahmet, Deli Seyid, Vehbi, Alem Aşur, Bağdatlı Raşit, Tebli Yakub, Mansur Geylani, Cüce Abdi efendi, Rifat Uluç, Üsküdarlı Dilaver, Eyüplü Zeyit, Tavşan Osman, Macuncu Mirza, Nazlı Yusuf, Küpeli Ayvaz Şah, Mecid, Edirneli Halil, Zanni, Yeni Kapulu Ahmet, Kara Gözlü Ratip, Sefer Bali Baba, Vakoğlu Süleyman, Halepli Hasan, Hibetullah Çelebi, Bekir Ağa, Hüseyin Ragıp, Zeyrekli Ahzen, Safa Levni, Zuhuru Ali efendi, Musahip Haşmet, Lisani efendi, Erivanlı Hamsut, Pişkeşçi-i Şehriyari, Surre Dilaver, Delil Murteza,Tebrizli Kulihan, Naima Fazlı ve Kerkerli pehlivan Suhrap