40 heykel malumun tanıkları

Galerimizde yer alan heykellere
aşağıdaki 40 butondan ulaşabilir,
suretlerini görüp, hayat hikayelerini
okuyabilirsiniz.
Heykeller, adı geçen kişilerin
en parlak dönemlerindeki
görünümleri esas alınarak
yapılmıştır ve
gerçek boylarındadır.
Galeride yeralan kişiler şöyledir. Mısırlı Seniye, Halepli Tahir, Cin Ahmet, Deli Seyid, Vehbi, Alem Aşur, Bağdatlı Raşit, Tebli Yakub, Mansur Geylani, Cüce Abdi efendi, Rifat Uluç, Üsküdarlı Dilaver, Eyüplü Zeyit, Tavşan Osman, Macuncu Mirza, Nazlı Yusuf, Küpeli Ayvaz Şah, Mecid, Edirneli Halil, Zanni, Yeni Kapulu Ahmet, Kara Gözlü Ratip, Sefer Bali Baba, Vakoğlu Süleyman, Halepli Hasan, Hibetullah Çelebi, Bekir Ağa, Hüseyin Ragıp, Zeyrekli Ahzen, Safa Levni, Zuhuru Ali efendi, Musahip Haşmet, Lisani efendi, Erivanlı Hamsut, Pişkeşçi-i Şehriyari, Surre Dilaver, Delil Murteza,Tebrizli Kulihan, Naima Fazlı ve Kerkerli pehlivan Suhrap